TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Bitki Islahçı Hakları

bitki ıslahçı hakları

Deriş, Türkiye’de bitki ıslahçı hakkı koruma mevzuatının yürürlüğe girdiği 2004 yılından itibaren, diğer tüm sınai ve mülkiyet haklarında verdiği yurtiçi ve yurtdışındaki hizmetlerine, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen bitki ıslahçı hakkı korumasını da eklemiştir.

Bitki ıslahçı hakkı alanında kazandığı hukuki ve teknik tecrübesi ile tescil sürecini hızlı ve en geniş koruma kapsamıyla tamamlaması nedeniyle tercih edilen Deriş, bugün dünyanın önde gelen şirketlerine ıslah ettikleri bitki çeşitlerini ticari değere dönüştürmeleri konusunda hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz:

  • ServicesIslahçı hakkı koruması ve ihlalleriyle ilgili stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
  • Servicesıslahçı hakkının başvurunun hazırlanması ve yapılması
  • ServicesTescil sonrası itiraz
  • ServicesYeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itirazlar
  • ServicesIslahçı Hakları ihlal ve hükümsüzlük iddialarının analizi
  • ServicesBülten yayın takibi
  • ServicesSözleşmeler (lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri)
  • ServicesTescil değişikliklerinin kaydı  (devir, birleşme, ticari unvan, adres)
  • ServicesIslahçı hakkı portföyü analizi (due diligence)
  • ServicesIslahçı hakkı portföyü yönetimi