TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Marka

marka

Kadromuz Türk ve uluslararası deneyimli marka, patent ve Avrupa patent vekilleri, mühendis ve avukatlardan oluşmaktadır.

Marka ekibimiz Türkiye’de ilk renk markasının tescilinin yanı sıra, ses markaları, hareket markaları ve 3 boyutlu markalarla ilgili bir çok içtihat ve kararın oluşmasında öncülük etmiştir.

Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin ihtiyaçlara yönelik yazılımlar geliştiren, sistem desteği sağlayan IT (Bilgi Teknolojisi) ekibinin de katkılarıyla üst seviyede gizlilik ve verimlilik esasıyla hizmet vermekteyiz.

Deriş marka ekibi; seçilen markanın tescil edilebilirliği, karşılaşılabilecek olası riskler vb. konular ile ilgili hukuki analizlerin yapılması, risklerin nasıl aşılabileceğine ilişkin görüş verilmesi, seçilen marka için uygun başvuru yönteminin tespiti, ulusal, bölgesel (EUIPO) ve/veya uluslararası (WIPO) ofisler nezdinde başvuruların yapılması, başvuru süreçlerinin takibi, süreç boyunca karşılaşılabilecek olası ret kararlarının ve/veya 3.kişi itirazlarının yönetilmesi ve aşılması, gerekli görülen hallerde 3.kişiler ile birlikte var olma(co-existence), lisans vb sözleşmelerin yapılması da dahil olmak üzere marka portföylerinin ülkemizde korunmasına ilişkin her türlü hukuki hizmeti tek bir kanaldan aşağıdaki prensiplerle sunmaktadır :

4 göz prensibi - Kalite için süreçlerde iç kontrol sistemi
Portföy ekibi - Fikri haklar stratejisine ve portföye hakim marka vekili ve avukat ekibi
Kesintisiz iletişim - Dönemsel raporlama, bilgilendirme toplantıları
Hizmette tek durak - Tüm fikri haklar ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında davalar ve sözleşmelerde dâhil tek hizmet sağlayıcı
Stratejik ihtiyaçlara yönelik IT ekibi ile talebe yönelik raporlama ve sistemler ile entegrasyon hizmeti

Hizmetlerimiz:

 • ServicesBaşvuru ve tescil stratejisi belirlenmesi
 • ServicesBaşvuru öncesi araştırma ve risk analizi yapılması
 • ServicesOlası risklere karşı alınabilecek önlemler (iptal davaları, muvafakatname, birlikte varolma sözleşmeleri…)
 • ServicesBaşvurunun yapılması ve takibi
 • ServicesPatent Kurumu Kararlarına karşı itiraz 
 • ServicesMarka Takip/İzleme
 • Services3. kişiler adına yayımlanan marka başvurularına karşı yayıma itiraz
 • ServicesTescilsiz marka ve tasarımların korunması
 • ServicesHukuki İşlemler (Lisans, devir, rehin, veraset…)
 • ServicesTescil sonrası değişiklik işlemleri
 • ServicesYenileme
 • ServicesPortföy tespit ve değerlendirme (Due diligence)
 • ServicesTeşvikler konusunda danışmanlık hizmetleri