TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Patent

patent

Deriş Avrupa patent vekilleri ve Türk patent vekilleri, mühendis ve avukatlardan oluşan güçlü uzman ekibe sahip bulunmaktadır.  Ofisimiz patent vekillerinin teknik bilgisi ile avukatların hukuki uzmanlığının bir araya getirilmesiyle müvekkillerine patent ve faydalı model tescil stratejileri geliştirmektedir. 

Ekibimiz patent başvurularını tescil sonrası süreçte ihlal ve hükümsüzlük talepleriyle ilgili olası riskleri de dikkate alan bir yaklaşımla hazırlar.  Deriş patent ekibi, müvekkillerini yurt dışında Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde temsil etmekte ve müvekkillerine patent haklarının yurtdışında korunmasını sağlamak için stratejik danışmanlıklar vermektedir.

Hizmetlerimiz:

 • ServicesPatent korunması ve ihlalleriyle ilgili stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • ServicesPatent tarifnamesinin yazılması ve başvurunun hazırlanması
 • ServicesPatentlenebilirlik analizi
 • ServicesTescil sonrası itiraz
 • ServicesYeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itirazlar
 • ServicesPatent İhlal ve Hükümsüzlük iddialarının analizi
 • ServicesBülten yayın takibi
 • ServicesSözleşmeler (lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri)
 • ServicesTescil değişikliklerinin kaydı (devir, birleşme, ticaret unvanı, adres)
 • ServicesPatent yenileme işlemleri ve yıllık ücret ödemeleri
 • ServicesPatent portföyü analizi (due diligence)
 • ServicesPatent portföyü yönetimi