TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Tasarım

tasarım

Deriş, patent/marka vekilleri ve avukatlardan oluşan ekibi ile tasarımların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, tasarım tarifnamesinin hazırlanması, tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerinin belirlenmesi, tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, ret kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması ile koruma sürelerinin takibi ve tasarım yenilemeleri gibi konularda kapsamlı ve teknoloji destekli hizmet vermektedir.

Ekibimiz tescilsiz tasarımlar, yedek parça korunması gibi spesifik alanlarda sahip olduğu deneyimle stratejik danışmanlık sağlamaktadır.

Ofisimiz, ülkemizin Lahey Anlaşması'nın Cenevre metnine taraf olması nedeniyle uluslararası tasarım başvurularının hazırlanması ve yapılması konusunda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hizmetlerimiz:

 • ServicesTasarım koruması ve ihlalleriyle ilgili stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • ServicesTasarım başvurunun hazırlanması ve yapılması
 • ServicesTescil sonrası itiraz
 • ServicesYeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itirazlar
 • ServicesTasarım ihlal ve hükümsüzlük iddialarının analizi 
 • ServicesBülten yayın takibi
 • ServicesSözleşmeler (lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri)
 • ServicesTescil değişikliklerinin kaydı (devir, birleşme, ticaret unvanı, adres) 
 • ServicesTasarım yenileme işlemleri ve yıllık ücret ödemeleri
 • ServicesTasarım portföyü analizi (due diligence) 
 • ServicesTasarım portföyü yönetimi