TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Yurtdışı Marka ve Tasarım

Yurtdışı Marka ve Tasarım

Kadromuz ulusal ve uluslararası deneyimli marka, patent ve Avrupa patent vekilleri, mühendis ve  avukatlardan oluşmaktadır.  Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin ihtiyaçlara yönelik yazılımlar geliştiren, sistem desteği sağlayan IT (Bilgi Teknolojisi) ekibinin de katkılarıyla üst seviyede gizlilik ve verimlilik esasıyla hizmet vermekteyiz.

Deriş yurtdışı marka ekibi;  seçilen marka veya tasarımın  talep edilen ülkelerdeki tescil edilebilirliği, karşılaşılabilecek olası riskler vb. konularla ilgili hukuki analizlerin yapılması, risklerin nasıl aşılabileceğine ilişkin görüş verilmesi, seçilen marka için uygun başvuru yönteminin tespiti, ulusal, bölgesel (EUIPO) ve/veya uluslararası (WIPO) ofisler nezdinde başvuruların dosyalanması, başvuru süreçlerinin takibi, süreç boyunca karşılaşılabilecek olası ret kararlarının ve/veya 3.kişi itirazlarının yönetilmesi ve aşılması, gerekli görülen hallerde 3.kişiler ile birlikte var olma(co-existence), lisans vb sözleşmelerin yapılması da dahil olmak üzere marka ve tasarım portföylerinin yurtdışında korunmasına ilişkin her türlü hukuki hizmeti tek bir çatı altında aşağıdaki prensiplerle sunmaktadır :

 • Services4 göz prensibi - Kalite için süreçlerde iç kontrol sistemi
 • ServicesPortföy ekibi - Fikri haklar stratejisine ve portföye hakim marka vekili ve avukat ekibi
 • ServicesKesintisiz iletişim - Dönemsel raporlama, bilgilendirme toplantıları    
 • ServicesHizmette tek durak - Tüm fikri haklar ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında davalar ve sözleşmelerde dâhil tek hizmet sağlayıcı
 • ServicesStratejik ihtiyaçlara yönelik IT ekibi ile talebe yönelik raporlama ve sistemler ile entegrasyon hizmeti

Hizmetlerimiz

 • ServicesPatent korunması ve ihlalleriyle ilgili stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • ServicesPatent tarifnamesinin yazılması ve başvurunun hazırlanması
 • ServicesPatentlenebilirlik analizi
 • ServicesTescil sonrası itiraz
 • ServicesYeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itirazlar
 • ServicesPatent İhlal ve Hükümsüzlük iddialarının analizi
 • ServicesBülten yayın takibi
 • ServicesSözleşmeler (lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri)
 • ServicesTescil değişikliklerinin kaydı (devir, birleşme, ticaret unvanı, adres)
 • ServicesPatent yenileme işlemleri ve yıllık ücret ödemeleri
 • ServicesPatent portföyü analizi (due diligence)
 • ServicesPatent portföyü yönetimi
 • ServicesTeşvikler konusunda danışmanlık hizmetleri