TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Yurtdışı Patent

Yurtdışı Patent

Kadromuz yurt içi ve yurt dışı deneyime sahip patent vekilleri ve Avrupa patent vekilleri, mühendis ile avukatlardan oluşmaktadır. 

Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin ihtiyaçlara yönelik yazılımlar geliştiren, sistem desteği sağlayan IT (Bilgi Teknolojisi) ekibinin de katkılarıyla üst seviyede gizlilik ve verimlilik esasıyla hizmet vermekteyiz.

Deriş patent ekibi;  buluşun tescil edilebilirliği, karşılaşılabilecek olası risklere ilişkin analizlerin yapılması, risklerin nasıl aşılabileceğine ilişkin görüş verilmesi, buluş  için uygun başvuru yönteminin tespiti, ulusal, Avrupa Patent Ofisi ve/veya uluslararası (WIPO) ofisler nezdinde başvuruların hazırlanması, başvuru süreçlerinin takibi, süreç boyunca karşılaşılabilecek olası itirazlarının yönetilmesi ve aşılması, patent portföyünün yurtdışında korunmasına ilişkin her türlü hukuki hizmeti tek bir kanaldan aşağıdaki prensiplerle sunmaktadır :

 • Services4 göz prensibi - Kalite için süreçlerde iç kontrol sistemi
 • ServicesPortföy ekibi - Fikri haklar stratejisine ve portföye hakim marka vekili ve avukat ekibi
 • ServicesKesintisiz iletişim - Dönemsel raporlama, bilgilendirme toplantıları    
 • ServicesHizmette tek durak - Tüm fikri haklar ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında davalar ve sözleşmelerde dâhil tek hizmet sağlayıcı
 • ServicesStratejik ihtiyaçlara yönelik IT ekibi ile talebe yönelik raporlama ve sistemler ile entegrasyon hizmeti

Hizmetlerimiz

 • ServicesPatent korunması ve ihlalleriyle ilgili stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • ServicesPatent tarifnamesinin yazılması ve başvurunun hazırlanması
 • ServicesPatentlenebilirlik analizi
 • ServicesTescil sonrası itiraz
 • ServicesYeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itirazlar
 • ServicesPatent İhlal ve Hükümsüzlük iddialarının analizi
 • ServicesBülten yayın takibi
 • ServicesSözleşmeler (lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri)
 • ServicesTescil değişikliklerinin kaydı (devir, birleşme, ticaret unvanı, adres)
 • ServicesPatent yenileme işlemleri ve yıllık ücret ödemeleri
 • ServicesPatent portföyü analizi (due diligence)
 • ServicesPatent portföyü yönetimi
 • ServicesTeşvikler konusunda danışmanlık hizmetleri