TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Alan Adlarında NIC.TR Döneminin Sonu: BTK, TRABİS ve Resmi Kayıt Kuruluşları Dönemi

Alan Adlarında NIC.TR Döneminin Sonu: BTK, TRABİS ve Resmi Kayıt Kuruluşları Dönemi

21 Ağustos 2013 tarihinde Resmî Gazete Tarihi’de yayınlanan “Internet Alan Adları Tebliği” ile özet olarak; “TR” uzantılı alan adlarının yönetiminin BTK’ya devredilmesi ve “TRABİS” adı verilen bir sistem kurularak, “.tr” uzantılı internet alan adlarının ODTÜ nezdinde kurulmuş olan NIC.TR’nin tekelinden çıkarılıp birden fazla kayıt kuruluşunun işlem yapabildiği bir sisteme evrilmesi öngörülmüştü . İşbu yeni sistemin 2020 yılında gerçek olacağına ilişkin ilk haber ise NIC.TR’den geldi.

NIC.TR tarafından yayınlanan duyuru ve kullanıcılara gönderilen bilgi notunda özetle aşağıdaki hususlar yer almaktadır: 

  • 21 Aralık 2018 tarihinde ODTÜ ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan sözleşme ile ".tr" Kayıt Otoritesi( .tr uzantılı alan adlarının yönetimi) yetkisinin BTK’ya devredildiği,
  • 2013 tarihli İnternet Alan Adları Tebliği'nin Geçici 4. Maddesi ile Kurumlar arasında imzalanan Sözleşme gereği, BTK’nın ilan edeceği üzere 2020 Ağustos ayında Nic.TR sisteminin kapatılacağı ve TRABİS adı verilen “.tr Ağ Bilgi Sistemi”nin faaliyete geçeceği,
  • Yine İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nin Geçici 1. Maddesi itibariyle TRABİS’in faaliyete geçmesi ile Nic.TR'de kayıtlı olan tüm alan adları sahiplerinin bir kayıt kuruluşunu seçmesi gerektiği,
  • Nic.TR ‘nin".tr" Alan Adları Yönetimi yetkisini BTK'ya devretse de, TRABİS faaliyete geçene kadar “Kayıt Operatörü” işlevinin devam edeceği,
  • Kayıt Operatörü işlevinin devam etmesi için; yine ODTÜ şemsiyesi altında ve %100 ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ-GV) sahipliğinde, “METUnic” adıyla ODTÜ GV BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin kurulduğu,
  • METUnic’in, yeni sistemde kayıt kuruluşu olarak hizmet sunmaya devam edeceği

Uygulamaya ilişkin gelişmeler NIC.TR tarafından duyurulmaya devam edecek olup, kullanıcıların önündeki ilk adım/değişiklik, 23 Aralık 2019 tarihi itibariyle yeni kayıt kuruluşlarının seçilmesidir. İşbu tarih itibariyle yeni kayıt kuruluşu seçilmediği sürece mevcut alan adları, ODTÜ tarafından yeni kurulan METUnic tarafından yönetilecektir.