TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

WHOIS yerine yeni bir Protokol: RDAp (The Registration Data Access Protocol)

WHOIS yerine yeni bir Protokol: RDAp (The Registration Data Access Protocol)

ICANN; WHOIS protokolünün  yerini almak üzere RDAp ismini verdiği yeni bir protokol yayınladı. RDAp Kayıt Verilerine Erişim Protokolü, deneysel gelişmeler ve kapsamlı tartışmaların ardından, 2015 yılında Internet Mühendisliği Görev Gücü'ndeki bir çalışma grubu tarafından standartlaştırılmış bir bilgisayar ağı iletişim protokolüdür.

ICANN ve İşlevi: 

ICANN; “The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” yani “ İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu”; iş dünyasının, Teknik ve akademik kadrolarla birlikte kullanıcı gruplarının katılımıyla oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşudur. Ana işlevi; dünya çapında alan adlarının (IP, gTLD, ccTLD… vb ülke kodları, üst düzey alanları…vb dahil) tahsisi ve yönetilmesi olarak özetlenebilecek olan bu kuruluş aynı zamanda WHOIS olarak bilinen protokolün de düzenleyicisi ve yöneticisidir[1]

WHOIS Nedir?

Alan adlarının dünya çapındaki düzenleyicisi diyebileceğimiz ICANN tarafından kabul edilen bir Protokol çerçevesinde ortaya çıkan WHOIS, alan adı sahiplerine ilişkin bilgilerin kayıtlı olduğu bir Sicil olarak tanımlanabilir. Alan adının ve IP adresinin kuruluşu, tarihi, durumu vb. bilgiler içermekte olan WHOIS protokülü aracılığıyla aynı zaman herhangi bir alan adının tescile müsait olup olmadığı da kontrol edilebilir.  Tarihi 1980’li yıllara dayanan WHOIS protokolü 40 yıla yakın süre zarfında birçok defa güncellenmiş olup 2019 yılı itibariyle yerini yine ICANN tarafından hazırlanan yeni bir Protokole bırakmaktadır: RDAp 

“The Registration Data Access Protocol” yani “Kayıt Verisi Erişim Protokolü” diye adlandırılan RDAP; WHOIS gibi kayıt verilerini tutan bir protokoldür. WHOIS protokolüne yedek olarak oluşturulmuşsa da veri erişiminde, sorgu- cevap formatlarında yeknesaklığı sağlıyor olması itibariyle 26 Ağustos 2019 tarihi itibariyle WHOIS’in yerini almıştır diyebiliriz. 

ICANN RDAp Tanıtım Sayfasından veya RDAp Sitesinden Portokole ilişkin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. RDAp Sorgu Sayfasını ziyaret ederek örnek RDAP sorgusu yapılabilirsiniz.


[1] ICANN