TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Bitki Koruma Ürünü Ruhsatında Marka Lisans Kaydı Zorunluluğu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”) 19793239-320.04.02-2004 sayılı ve “Marka Tescil Belgesi ve Lisans Kaydı Hakkında” konulu; 23.06.2017 tarihli duyurusu ile ithal ruhsatlı veya ruhsatlandırılmak istenen bitki koruma ürünü ticari ismi için firması adına Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan Marka Tescil Belgesi’nin ruhsat sahibi firma adına olması veya ruhsat sahibi firmanın marka tescil belgesi sahibi firmadan lisans aldığına dair Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirdiği lisans kaydı belgesini sunması zorunluluğu getirilmişti.

27.04.2018 tarihli 81466379-320.04.02-E.1275629 sayılı, “Marka Tescil Belgesi ve Lisans Kaydı Uygulama Kriterleri Talimatı” ile Genel Müdürlük yine “uluslararası firmalara ait uluslararası markalar için”, markanın yurtdışındaki firma adına olması durumunda; ruhsat sahibi firmanın, yurtdışındaki firmanın sahip olduğu marka tescil belgesini kullanabileceğini belgeleyen Lisans Kaydı belgesinin sunulması gerektiğini bir kere daha duyurmuştur (https://bku.tarim.gov.tr/Duyuru/DuyuruDetay/27).  

Uygulamada, özellikle uluslararası firmalara ait ve Madrid Protokolü çerçevesinde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü yoluyla ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilen markalar bakımından, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun lisans kaydı başvurularını halihazırda doğrudan işleme koymaması nedeniyle, uluslararası markalar bakımından lisans kaydı belgesinin elde edilememesi söz konusu olmuştur. Madrid Protokolü yoluyla ülkemizde de tescil edilen markalar bakımından ayrı bir “Lisans Kaydı” belgesi oluşturulmadığından, ilgili marka üzerinde bir lisansın mevcut olduğunu gösteren marka sicil sureti belgesinin Genel Müdürlük tarafından kabul edildiği beyan edilmektedir.