TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

19.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımıyla yürürlüğe giren Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik"), ülkemizdeki tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluk üretimi ve tohumların piyasaya arzı ile ilgili önemli kuralları belirlemektedir.  

Yönetmelik'e göre, yerel çeşit tohumluklarının çoğaltımı ve ticareti Yerel Çeşit Kayıt Listesi'ne kaydedilmekle mümkün olacakken, 4. maddede istisnaları belirtilmiş; ve özellikle yerel çeşitlerin kaydını ve idamesini sağlayanlara 5042 sayılı Kanun'da olduğu gibi bir inhisarı ve mutlak bir ıslahçı hakkı korumasının sağlanmadığı düzenlenmiştir.

Yönetmelik, bir menşe bölge için kayıt altına alınan yerel çeşide ait tohumlukların ancak o bölgede üretilebileceğini, sayılan bazı nedenlerle bu durumun mümkün olmaması durumunda, aksinin Yerel Çeşit Kayıt Komitesi tarafından karara bağlanabileceğini hüküm altına almaktadır.

Yerel çeşitlere ait tohumluk üretici ve pazarlayıcılarının Yönetmelik hükümlerine uyumu büyük önem arz etmektedir. Nitekim Yönetmelik kapsamında üretilen çeşitlerin Yönetmelik'in 11. maddesinde sayılan çeşit listelerine ait olduğu tespit edilen üreticilere 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'nun 11. maddesine göre müeyyide uygulanacağı belirtilmiştir.