Avrupa Birliği Coğrafi İşaretlere İlişkin Düzenlemesini İspirtolu İçecekler İçin Değiştirdi

2016 yılından beri devam eden Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasındaki görüşmeler sonucunda Coğrafi İşaretlerin tescili ve korumasına ilişkin düzenlemeye ispirtolu içecekler de dahil edildi.

27 Kasım 2018 tarihli İspirtolu İçecekler Hakkındaki Yönetmelikte 2017 yılında ispirtolu içecek sektörünün 1 milyondan fazla iş imkanı sağladığı ve dünya genelindeki ihracatının toplam 11 milyar Euro’ya ulaştığı bilgisine yer verildi. Söz konusu 110/2008 sayılı Yönetmelikte ile AB’de üretilen ve AB’ye ithal edilen bütün ispirtolu içeceklerin üretimi ve etiketlenmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Böylelikle coğrafi işaret olarak tescil edilen ispirtolu içeceklerin marka başvuruları ve tescilleri karşısındaki koruma kapsamı genişletildi.

https://www.worldipreview.com/news/eu-mixes-up-gi-rules-for-spirits-17071

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008R0110