Brexit Sonrası Coğrafi İşaretlerinin Durumu Belirsizliğini Korumaya Devam Ediyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasına beş aydan az süre kaldı. Ancak işbu ayrılığın koşulları üzerine görüşmeler hala sürmekte.

Coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin maddeler de dahil olmak üzere birçok konuda halen uzlaşma sağlanabilmiş değil. Örneğin coğrafi işaretler konusunda AB; geçiş dönemi sona erse de (31 Aralık 2020) coğrafi işaretlerin İngiltere'de aynı şekilde korunmasını, sistemin devam etmesini talep ederken Birleşik Krallık henüz bu öneriyi kabul etmiş değil.

Taslak anlaşma üzerinde uzlaşma sağlanamadığı taktirde, Birleşik Krallık 29 Mart 2019 tarihinde herhangi bir anlaşma olmaksızın (no-deal Brexit) AB'den ayrılacak. İşbu duruma da hazırlıklı olan İngiltere hükümeti şimdiden “Brexit anlaşması olmaksızın; coğrafi işaret ile korunan ürünlerin üretimi” konulu bir kılavuz yayınlamış durumda. Söz konusu Kılavuz uyarınca İngiltere, büyük ölçüde AB rejimini yansıtan kendi coğrafi işaret sistemini kurarken,

- Birleşik Krallık dışındaki coğrafi işaretlere artık otomatik olarak koruma sağlanmayacak ve

- İngiltere'de koruma isteyen AB üyesi coğrafi işaret sahipleri bu korumaya hak kazanmak için İngiltere'de başvuru yapmak zorunda kalacak.

Bu durumun, hukukun devamlılığı ilkesini zedeleyerek belirsizliğe neden olacağı, yasal boşluklar yaratacağı ve ticari hayata da olumsuz yansımaları olacağı yüksek sesle dile getirilmekte.