WIPO - Arabuluculuk Düzenlemesinde Değişiklikler

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka ve Coğrafi ve Geleneksel Ürün Adları ile ilgili uyuşmazlıklarda uzlaşma imkanı getirilmişti.

Kanunun güttüğü amaç ile paralel olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü de (WIPO-World Intellectual Property Organization) fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk hizmeti vermektedir. Özellikle uluslararası uyuşmazlıklarda önem teşkil eden hizmet, hem masraf hem de zaman açısından taraflara büyük kazanç sağlamaktadır.

Geçtiğimiz haftalarda WIPO arabuluculuğu teşvik etmek amacıyla yeni bir taahhütname yayımladı. Söz konusu taahhüdün imzalanması bağlayıcı olmamakla birlikte imzalayana da herhangi bir hak veya yükümlülük de getirmemektedir. WIPO’nun arabuluculuk hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi almak için ‘’http://www.wipo.int/amc/en/mediation/pledge.html’’ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.