TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Avrupa Patent Ofisi Nezdindeki İşlemlerin Süreleri Uzatıldı

Avrupa Patent Ofisi Nezdindeki İşlemlerin Süreleri Uzatıldı

Avrupa Patent Ofisi COVID-19 salgını nedeniyle meydana gelen aksaklıklara ilişkin 15 Mart 2020 ve 16 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı bildirilerin ardından 1 Mayıs 2020 tarihinde üçüncü bir bildiri daha yayınladı.

16 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan bildiride, COVID-19 salgını nedeniyle meydana gelen aksaklıkların neden olduğu sorunlar göz önüne alındığında, Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) ve Patent İş Birliği Anlaşması (PCT) kapsamında son sürelerin gözetilmemesi durumlarında, (özellikle EPC uygulama yönetmeliğinin 134 (2), 134(5) ve PCT uygulama yönetmeliğinin 82(1) maddelerinin uygulanmasında) öngörülen genel yasal çözümlere dikkat çekilmişti.

16 Nisan 2020 tarihli bildiride Avrupa Patent Ofisi’nin bulunduğu ülkelerde, birçok akit devlette olduğu üzere, kişilerin hareketleri ve dolaşımları üzerinde, uygulanan hizmetlerde veya kamu yaşamında kısıtlamalar yaşanıyorsa, süreçlerde uyulması gereken süre sınırının, bu bildiri tarihine ya da bu bildiri tarihinden sonraki bir tarihe denk gelen tüm sürelerde, 4 Mayıs 2020’ye uzatıldığı açıklanmıştı.

1 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan bu ikinci bildiri ile 15 Mart 2020 tarihine ya da 15 Mart 2020 tarihinden sonraki bir tarihe denk gelen tüm sürelerin, 2 Haziran 2020’ye uzatılacağı açıklandı.

Bildirinin devamında açıklanan diğer maddeler;

  • Kısıtlamanın yukarıda açıklanan tarihi aştığı durumda söz konusu tarihin başka bir bildirinin yayımlanmasıyla uzatılabilecektir.
  • Söz konusu hükmün; zaman sınırlamalarına uyulmamasının, başvuru sahibinin, işlemlere taraf olanların veya onların temsilcilerinin kontrolü dışındaki istisnai koşulların bir sonucu olan durumlara uygulanacaktır
  • EPC Uygulama Yönetmeliği madde 134 (5) uyarınca ilgili kişinin, gözetilmesi gereken sürenin sona ermesinden önceki 10 günden herhangi birinde gerçekleşen mücbir sebepler nedeni ile iletimin gerçekleştirilemediğine dair kanıt sunması durumunda, geç teslim edilen herhangi bir belgenin zamanında alındığı varsayılacaktır.
  • İlgili kişi, PCT kapsamındaki bir son sürenin gözetilmemesinin mücbir sebeplerden ötürü olduğuna dair kanıtlarını sunmak için makul olan en kısa sürede harekete geçerse (söz konusu süre sınırının sona ermesinden en geç altı ay sonra) söz konusu gecikme mazur görülecektir ve bu hüküm uluslararası aşamada bekleyen uluslararası başvurular için geçerli olacak, ancak rüçhan dönemi için geçerli olmayacaktır.

Kaynakça