TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Ofisimiz Tarafından Kullanılan Teknoloji G. Afrika, Japonya ve ABD’de Patent Olarak Tescil Edildi

Ofisimiz Tarafından Kullanılan Teknoloji G. Afrika, Japonya ve ABD’de Patent Olarak Tescil Edildi

ofisimiz tarafindan kullanilan teknoloji guney afrika japonya ve abd de patent olarak tescil edildi

Ader Bilgisayar Hizmetleri ve Ticaret A.Ş tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan teknik iş birliği neticesinde geliştirilen marka şekil araştırma programının temelini oluşturan teknolojik geliştirmenin G. Afrika, Japonya ve ABD’de patent olarak tescil edildiğini bildirmekten memnuniyet duyarız. 

Bilindiği kadarıyla, genelde fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında ve marka şekil araştırması özelinde, ülkemizde yapılan ve patentle koruma altına alınan ilk teknolojik geliştirme olma özelliğini taşımaktadır.

Söz konusu patentlerin temelini oluşturduğu bilgisayar uygulamalı marka şekil araştırması bilgisayar programı Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş tarafından belirlenen parametre ve özellikler doğrultusunda geliştirilmiş olup 14 Nisan 2016 tarihinden beri aktif olarak kullanılmaktadır. 

Ader Bilgisayar Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş’nin (Ader)  hak sahibi olduğu ‘CONTENT BASED SEARCH AND RETRIEVAL OF TRADEMARK IMAGES / TİCARİ MARKA GÖRÜNTÜLERİNE YÖNELİK  İÇERİK TABANLI ARAMA VE ERİŞİM’ başlıklı buluş, Amerika, Japonya ve Güney Afrika ülkelerinde bilgisayar uygulamalı buluş (computer-implemented invention) olarak tescil olmuştur. 

Söz konusu buluş, veri tabanında yer alan çok sayıda marka resmini çok kısa sürede tarayan ve benzer resimlere büyük bir başarı oranıyla ulaşan bir bilgisayar programına duyulan ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bilgisayar uygulamalı buluş, genel olarak görüntü tanımayla ve özellikle de ticari marka görüntülerine yönelik içerik tabanlı arama ve erişimle ilgilidir.

Buluş, kayıtlı ticari marka resimleri içerisinde müvekkilin tescil ettirmek istediği bir ticari marka resmine benzer olan resimleri araştırmayı kolaylaştıracak, böylece uzmanın marka araştırma süresini kısaltarak verimliliğini arttıracak ve marka araştırma sürecine standardizasyon getirecektir. 

Buluş ile sağlanacak teknolojik gelişmeyi göz önünde bulunduran Ader, 14 Nisan 2016 tarihinde Deriş Patent ve Marka Acenteliği aracılığıyla Patent İşbirliği Anlaşması yoluyla WO 2017/180072 yayın numaralı uluslararası patent başvurusunu gerçekleştirdi ve bu uluslararası başvuru ile Avustralya, Güney Afrika, Amerika, Türkiye, Kore, Japonya, Hindistan, Avrupa, Çin, Hong Kong ve Kanada ülkelerine geçiş yapmıştır. Amerika, Japonya ve Güney Afrika ülkelerinde tescil olan buluşun diğer ülkelerde patent tescil süreci devam etmektedir.