TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

AB Dijital telif hakkı yasa konusunda anlaşmaya varıldı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi arasındaki tartışmaların sonuna gelindi.

Üzerinde anlaşılan metin; hak sahiplerinin özellikle müzisyen, sanatçı ve senaryo yazarları ile birlikte haber yayıncılarının da internet platformlarında yer alan eserlerinin kullanımına ilişkin ücretlendirme / telif anlaşmalarında ellerini güçlendirmeyi ve müzakere koşullarını iyileştirmesi hedefleniyor.


Mevcut uygulama internet şirketlerini hak sahipleriyle adil lisans anlaşmaları imzalama konusunda teşvik etmezken, kullanıcılarının yükledikleri içerikten de sorunlu tutmuyor. Mevcut durumda Online yayıncılar ancak hak sahibinin uyarısı üzerine hak ihlalinde bulunan içeriği kaldırmakla yükümlü tutuluyorlar. Bu durumun hak sahipleri/eser sahiplerine adil bir telif / gelir garantisi sağlamadığı düşünülürse, online yayıncıları yani internet şirketlerini içerikten sorumlu kılmak, hak/eser sahiplerinin (özellikle müzisyenler, sanatçılar ve senaryo yazarlarının yanı sıra haber yayıncıları ve gazetecilerin) adil lisans sözleşmeleri yapabilme şansını artırarak dijital sömürünün bir nebze olsun önüne geçebilir.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190212IPR26152/agreement-reached-on-digital-copyright-rules