Avrupa Birliği 01 Ekim 2018'de Marrakesh Anlaşması'na Üyelik Kararını Onayladı

Bilindiği üzere kural olarak; telif haklarına konu eserlerin çoğaltılması, dağıtılması, kamuya arzı ve eser üzerinde değişiklik yapılması Berne Konvansiyonu ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ("WIPO") Telif Anlaşması uyarınca eser sahiplerinden izin alınmasına bağlıdır.

WIPO 27 Haziran 2013 tarihli Marrakesh Anlaşması ("Anlaşma")'yla birlikte görme engellilerin fikri/edebi eserlere ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla söz konusu düzenlemeye bir istisna getirmiştir.

Anlaşma'nın 2. maddesine göre üye devletlerin yetkili mercilerinin, telif hakkıyla korunan esere meşru erişimlerinin olması ve Anlaşma'yla sağlanan amaçla sınırlı olarak eserin bütünlüğünde ciddi değişiklik yapılmaması şartıyla, telif hakkı sahibinden onay almaksızın eserleri görme engellilerin erişimine uygun formata dönüştürmeleri ve görme engellilerin kullanımına sunmasına olanak tanınmıştır.

Anlaşma'nın amacına uygun bir şekilde etkin bir uygulama alanı bulabilmesi için üye ülke sayısının artırılması gereğine sık sık vurgu yapan WIPO'nun çalışmaları sonuç vermiş olup Avrupa Birliği'nin üyeliğinden önce 42 olan Anlaşma'ya üye ülke sayısı 70'e çıkmış bulunmaktadır.