Avrupa Birliği nezdinde telif haklarına ilişkin yeni düzenleme

Bilindiği üzere Avrupa Birliği'nin gündemdeki hedeflerinden biri de "Dijital Tek Pazar"ın oluşturulması ve bu hedefin gerçekleşmesi için dijital ortamın koşullarına uygun bir telif hakkı ortamının oluşturulması gerektiği uzun süredir Avrupa Komisyonu nezdinde tartışılıyor.

Bu kapsamda hazırlanan ve telif haklarında reform olarak nitelenen 2016/0280 Sayılı European Union Copyright Directive (Telif Haklarına ilişkin Avrupa Birliği Direktifi) Avrupa Parlamentosu tarafından 12 Eylül 2018 tarihinde onaylandı.

Üretilen içeriğin çevrimiçi platformlar aracılığıyla paylaşımı, çevrimiçi içeriğin telif hakkının korunmasında sınırların kalkması, eğitim, araştırma ve kültürel mirasa ilişkin telif konusu içeriğin korunmasına özgün değişiklikler, ‘Link tax’ ve ‘upload filter’ gibi konulara ilişkin yeni düzenlemeler öngören düzenleme "Trilog" olarak da tabir edilen üçlü (Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu) arasındaki tartışmaların da olumlu sonuçlanması halinde resmiyet kazanarak yürürlüğe girecek. Bu durumda tüm AB üyesi devletler ulusal mevzuatlarında gerekli değişiklikleri yapmak zorunda kalacaklar.

Konuya ilişkin ayrıntılara aşağıdaki adresten ulaşmak mümkündür.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5761_en.htm