TURKPATENT nezdinde talep edilen evraklarda değişiklik

08 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında kamu hizmetlerinde verimliliğinin artırılmasına ve hizmetlerin dijitalleştirilmesine yönelik yeni bir düzenleme yayınlandı. İşbu düzenleme ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde; hak sahipleri tarafından – vekilsiz olarak – yapılan marka / patent geri çekme, marka kısmi yenileme vb. süreçlerde “noter onaylı imza beyanı ve sirküleri” sunma zorunluluğu kaldırıldı.