Yeni Zelanda'nın Berne Konvansiyonu üyeliği gerçekleşti

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)  tarafından yapılan açıklamada;  Yeni Zelanda'nın 17 Mart 2019 tarihi itibarıyla:

  • Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunması İçin Berne Konvansiyonu'na,
  • WIPO Telif Hakkı Anlaşması'na,
  • WIPO İcra ve Fonogram Anlaşması'na,
  • Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması'na ve
  • Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Konvansiyonu'na 1967 tarihli Stockholm Metni'nin 1 ila 12. maddeleri bakımından da

üye olacağı ilan edildi.