“CEMİL” Karikatürü Davalık Oldu

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ‘Bizimkiler’ dizisindeki ‘Benim adım Cemil’ ve ‘Sevim koş’ replikleri ile hafızalara kazınan Cemil karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Uğurtan Sayıner’in karikatürize edilmiş portresi, TURKPATENT nezdinde yapılan
2016/31810 sayı ve CEMİLABİ-PUB&GRILLS’ ibareli  markası ile 3.kişi adına tescil edilmişti.

Uğurtan Sayıner tarafından başvuru sahibinin ikamet ettiği Mersin’de 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde markanın hükümsüzlüğü için açılan dava kısa süre önce kabul edildi.

Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nın 6/6 Maddesi çerçevesinde “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

Başvuru aşamasında herhangi bir itiraz ile karşılaşmadığı için tescil edilen markanın hükümsüzlüğü talebiyle açılan davada Mahkeme; “Davacı Uğurtan Sayıner’in ‘Bizimkiler’ dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile davalı markasında esas unsur olarak yer alan ve çizimle tasvir edilmiş pencereden başını uzatmış, gözlüklü ve sakallı erkek portresinin tescilli marka ile ayırt edilemeyecek kadar benzer şekilde kullanılması nedeniyle markanın hükümsüzlüğü koşulları oluşmuştur.” şeklinde karar verdi.