TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

EUIPO Tarafından ‘CHEESE’ Markası Hükümsüz Kılındı

EUIPO İlk Derece Mahkemesi CHEESE (peynir) kelimesinin "tohum" emtiası için marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin bir karar verdi. Davanın arka planını inceleyecek olursak;

Andrew Hines Haziran 2015’te CHEESE ibaresini 31. Sınıfta yer alan "Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other classes; seeds /
Diğer sınıflara girmeyen tahıllar ve tarım, bahçecilik ve ormancılık ürünleri; tohumlar" için tescil E63104038 sayıyla ettirmişti ancak 2016 yılına geldiğimizde Sweet Seeds & Pot Sistemak tarafından bu markanın 31. Sınıfta yer alan mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması için dava açılmıştır.

Dava dilekçesinde gerekçe olarak 2017/1001 sayılı Yönetmeliğin 7/1-b ve c maddeleri uyarınca "CHEESE" markasının ayırt edici karakterden yoksun olduğunu ve tanımlayıcı bir ifade olduğunu, CHEESE PEYNİR ifadesinin aynı zamanda bir haşhaş tohumu türünü ifade ettiğini ve CHEESE ibaresinin tarım sektöründeki üretici, satıcı ve tüketiciler tarafından bir çeşit kenevir tohumu olarak bilindiğini ileri sürmüştür.

2017 yılına geldiğimizde mahkemeye sunulan deliller incelenmiş ve EUIPO tarafından kenevir içicilerinin CHEESE kelimesini duyduklarında hiç düşünmeden ürünlerin karakteristiği ile dava konusu kelime arasındaki bağlantıyı kuracağı ve buna bağlı olarak CHEESE kelimesinin bu ürünler için tanımlayıcı olacağı kanaatine varmıştır.

Başvuru sahibinin "CHEESE" ibaresini içeren ve aynı ürünler için yine EUIPO nezdinde tescilli markasının (BLUE CHEESE no. E62898992) bulunuyor olması da sonucu değiştirmemiştir.

Sonuç olarak yukarıda yer alan açıklamalar ışığında EUIPO tarafından Sweet Seeds & Pot Sistemak haklı bulunarak CHEESE ibaresinin 31. Sınıfta yer alan mal ve hizmetlerden bakımından hükümsüz kılınmasına karar verilmiştir. Hak sahibinin aynı CHEESE ibaresi için E62748850 sayı ile tohumlar dışındaki ürünleri yani "Live animals; Fresh fruits and vegetables; Natural plants and flowers; Malt / Canlı hayvanlar; Taze meyve ve sebzeler; Doğal bitki ve çiçekler; Malt" ürünlerini kapsayan markası ise halen EUIPO nezdinde tescillidir.