TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Güncellenen Marka İnceleme Kılavuzu ve AJA Kararı

Güncellenen Marka İnceleme Kılavuzu ve AJA Kararı

Bildiğiniz üzere marka başvuruların 6769 sayılı SMK’nın 5. Maddesi kapsamında, TURKPATENT tarafından re’sen incelenmektedir. İşbu incelemenin konularından biri de aynı ürünleri / hizmetleri kapsayan önceki tarihli birebir aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer marka bulunup bulunmadığıdır. 

Kanunun 5/1(ç) Maddesine dayanan bu sistemde; bir marka başvurusunun reddedilebilmesi için aşağıdaki üç koşulun eş zamanlı olarak var olması gerekir:

  1. Redde gerekçe olarak gösterilen markanın incelenen başvurudan önce tescil edilmiş olması ya da tescil başvurusunun yapılmış olması,
  2. Markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması gerekmektedir.
  3. Markaların eşya listelerinde yer alan mal/hizmetlerin aynı veya aynı türdeki mal/hizmetler olması,

Bu noktada a ve c maddelerinin değerlendirilmesi son derece somut koşullara bağlıyken, b’de yer alan -ayırt edilemeyecek derecede benzerlik- değerlendirmesinin hangi somut koşullara göre yapılacağına ilişkin açık ve kesin bir hüküm bulunmamaktadır. 

Yerleşik uygulama markalarda yer alan kelime unsurlarını ön plana çıkarıp, stilizasyon, renk, şekil ve benzeri unsurlarını göz ardı etmek üzerine kuruluyken, güncellenen Marka İnceleme Kılavuzu ile neredeyse eş zamanlı olarak verilen bir Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YIDK) kararı; şekil vb. unsurlara kelimeler kadar dikkat edilmeye başlandığını düşündürdü.

Şöyle ki yeni tarihli bir olayda aşağıda örnekleri görülen markalar, Markalar Dairesi tarafından ayırt edilemeyecek derecede benzer görülmüşken, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından kelime unsuru aynı olsa da başvurunun ilanına karar verildi.

Önceki Tarihli Markalarİlanına Karar Verilen Başvuru
aja anglo japenese american registrars logoaja anglo japenese american registrars logo aja logo

YIDK tarafından verilen kararda; “ …benzerlik değerlendirmesini yaparken, uygun olduğu ölçüde marka örneklerinde yer alan tüm unsurların dikkate alınması ve bu değerlendirme sonucuna göre 6769 sayılı SMK’nın 5/1(ç) bendi kapsamında benzerlik kararının verilmesi gerektiği…”  dile getirilerek başvuru sahibinin itirazının kabulüne ve sonraki tarihli AJA ibareli başvurunun ilanına karar verilmiştir.