TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

İsveçli Ünlü Yatak Üreticisi Hastens’in Figüratif Marka Başvurusu Ayırt Edici Olmadığı Gerekçesiyle Reddedildi

İsveçli Ünlü Yatak Üreticisi Hastens’in Figüratif Marka Başvurusu Ayırt Edici Olmadığı Gerekçesiyle Reddedildi

Hastens’in Figüratif Marka Başvurusu Ünlü ve lüks ortopedik yatak üreticisi Hästens Sängar, ekose desenli figüratif marka başvurusu için 16 Aralık 2016 tarihinde Avrupa Birliği marka başvurusunda bulunmuştur. İşbu marka Avrupa Birliği 2017/1001 sayılı yönetmelik madde 7/1 uyarınca ‘’ayırt edici olmadığı’’ gerekçesiyle reddedildi.

Hästens Sängar kararı her ne kadar temyiz etmişse de, Avrupa Birliği Marka Ofisi Temyiz Kurulu tarafından itiraz reddedilmiş ve konu genel mahkemenin huzuruna taşındı.

Mahkeme kararın değerlendirilmesinde ‘’ayırt edicilik’’ hususunun değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki iki temel kritere tekrar değinmiştir. Buna göre markanın ayrıt ediciliği değerlendirmesinde:

  • Marka korumasının talep edildiği ürün/hizmetler açısından işaretin değerlendirilmesi,
  • Ortalama tüketicinin söz konusu işarete ilişkin algısı,

ayıca, mahkeme figüratif desenin ürünlerde marka olarak değil de malların deseni taşıyan kumaştan yapılabileceğine veya başvurulan işareti oluşturan deseni temsil edebilecek veya taşıyabilecek kumaş parçaları içerebileceğine karar verdi.

Yine kararında başvuruya konu olan figüratif unsurun söz konusu ürünler için ürünün şekli, materyali, yapısı olarak kullanılma riski ne kadar yüksekse, şeklin o derece ayırt edicilikten yoksun olduğu hususuna da dikkat çekti.

Nihai olarak şeklinin hiçbir ürün için tesciline izin verilemeyeceği Genel Mahkeme kararıyla nihai olarak sonuçlandırıldı.