Kırmızı Mühürlü Şişe Şekli Tescili

Her ne kadar yapılan başvuru (017616053 - 2017-12-19) ilk aşamada EUIPO tarafından, tescili talep edilen şeklin ayırt edici olmadığı gerekçesi ile reddedilmiş olsa da, sürecin sonunda , EUIPO Board of Appeal tarafından söz konusu şişe şeklinin 33.Sınıfta "Biralar hariç alkollü içecekler" bakımından başvuru sahibi firma adına tesciline karar verildi (EUIPO - Fourth Board of Appeal - 21/12/2018, R01737/2018-4 DEVICE OF A BOTTLE BEARING A RED SEAL)

Kurul tarafından verilen kararın belirleyici noktası elbette ki ;

* Söz konusu şişede yer alan unsurların tek tek ayırt edici olup olmadığı ve/veya

* En azından şişenin bütün olarak ayırt edici olup olmadığıydı.

Tescil konusu şekli oluşturan parçalar ve/veya şeklin kendisi (şeffaf şişe) tescili talep edilen ürünler bakımından ayırt edici olmasa da (ki başvuru sahibinin de şişenin şeklinin ayırt edici olduğunu iddia etmediği anlaşılıyor) , söz konusu markanın üzerinde birçok grafik unsur bulunan bir şişe görselinden ibaret olduğu, işbu görsel unsurların herhangi bir tipik şişe görselinde yer almadığı dolayısı ile grafik görselin bütün olarak (kombinasyon olarak) ayırt edici olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği Kurul tarafından dikkate alınıyor. Kurul kararında bu hususun diğer markalarda olduğu gibi, markanın genel amacı çerçevesinde yani - bir işletmenin ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden ayırt etmeye yarayıp yaramadığı - çerçevesinde değerlendirmek gerektiğini dile getiriyor.

Sonuç olarak şişe ve/veya üzerindeki unsurlar tek başına ayırt edici olmasa da, tescili talep edilen şeklin, bütün olarak (bütünün parçaların toplamının ötesinde olduğu) düşük derecede de olsa ayırt edici olduğuna ve dolayısıyla markanın tescile kabulüne karar veriliyor.