TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Üç Şeritli Marka, Üç Kemikli Markaya Karşı

Üç Şeritli Marka, Üç Kemikli Markaya Karşı

Dünyanın en büyük spor malzemeleri üreticilerinden biri olan adidas, 4 (1) (xv)[1] maddesine, yani tüketiciler arasında markayı taşıyan ürünlerin kaynağıyla ilgili karışıklığa neden olabilecek bir ticari markanın tescilini yasaklayan madde, dayanarak Japonya’da köpekler için giyim eşyalarında kullanılacak 'adidog' kelimesinden oluşan marka başvurusuna karşı itirazını sunmuştu.

Beklendiği gibi, Japonya Patent Ofisi adidas’ın itirazını kabul etti ve “adidog” marka başvurusunu reddetti. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi de tüm mallar için adidas itirazından sonra aynı marka başvurusunu reddettiği de belirtilmelidir.[2] Bu red kararlarına rağmen, başvuru sahibi, amacından vazgeçmemiş ve bu kez aynı ürünler için üç kemikli şeklinde marka başvurusunda bulunmuştur.

Şaşırtıcı bir şekilde, Japonya Patent Ofisi, üç kemikli marka başvurusunu, adidasın markalarından doğan haklarını ihlal etmediğine karar verdi ve adidas’ın itirazını reddetti. Fakat, adidas, evcil hayvan ürünleri için başvuru yapılan bu marka başvurusuna karşı temyizi kazandı ve sonuç olarak marka başvuru reddedildi. Söz konusu karar, ihtilaf konusu şeklin adidas’ın şekline çok benzer olduğunu ve buna ek olarak adidas’ın üç şeritli markasının tanınmış marka olduğunu ifade etmiştir.

Üç Şeritli Marka, Üç Kemikli Markaya Karşı

"Adidog" markasının kullanan/kullanılacağı ürünlerin adidas tarafından üretilen ve satılan ürünlerden önemli ölçüde farklı olmadığını da belirtilmiştir. Bu karar tanınmış markaların gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Nitekim kapsanan ürünler aynı olmasa dahi tanınmış markanın kapsamı daha geniş değerlendirilerek sonraki karıştırılacak derecede benzer marka başvuruları reddedilmektedir.


 [1] Chapter 13: Article 4(1)(xv) (Confusion over the source of goods and services)

[2] EUIPO Opposition Division First instance, Opposition No B 2 420 910, 15-09-2015