TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Uluslararası Tescillerin WIPO aracılığıyla Bölünmesi

 WIPO yeni yayınlanan 21/2018 sayılı bildirimiyle Madrid Anlaşması ve Protokolü uyarınca Ortak Düzenleme’ye mükerrer 27. madde (Article 27bis) eklenmiş ve böylece tescilli markaların bölünmesine ilişkin başvurularının WIPO nezdinde değil ve fakat WIPO aracılığıyla yapılabilmesinin önü açılmıştır. Mükerrer madde 27’ye göre, başvurunun Uluslararası tescilin bölüneceği akit taraf ülke ofisine yapılması gerekip, doğrudan WIPO’ya sunulamamaktadır. Linkte yayımlanan MM22 formu ve 177 İsviçre Frangı’nın ödenmesi ise aranan diğer koşullar arasındadır : https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_21.pdf