TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Yeni Marka İnceleme Kılavuzu Yayınlandı

6769 SAYILI SINAÎ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN HAZIRLANAN YENİ “MARKA İNCELEME KILAVUZU” 30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAYIMLANDI. 

TURKPATENT web sitesinde yayınlanan yeni Kılavuz, SMK 6769 sayılı SMK’nın “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5 inci maddesine odaklanmış durumda.

556 sayılı KHK döneminde ilk defa 2011 yılında yayınlanan ve daha sonra 2015 yılında güncellenen Marka İnceleme Kılavuzları marka başvurusuna ilişkin nispi red nedenlerini de (Marka KHK Madde 8, güncel SMK Madde 6)  içermekteydi. TURKPATENT tarafından hazırlanan yeni Kılavuz’un ise yalnızca yeni Kanunun 5. Maddesini ele aldığını ve fakat konuyu birçok Mahkeme ve Kurum kararı çerçevesinde ayrıntılı olarak ele aldığını görüyoruz.

Tek renkten ibaret markaların, hareket markaları ve ses markalarının mutlak red sebepleri çerçevesinde re’sen incelenmesinin nasıl yapıldığına ilişkin örnekler verilen Kılavuz’da, güncel gelişmeler çerçevesinde hashtag adı verilen sosyal medya etiketlerinin ayırt edici olup olmadığı vb. konular da tek tek değerlendirilmiş.

Önceki dönemlerde tartışılan “Sarayı”, “Dünyası”, “World”, “Land” gibi ibareler eklenerek veya “Alo + Ürün/Sektör/Hizmet Adı” şeklinde (Alo Taksi) veya “Ayırt Edici Olmayan/Tanımlayıcı İbare + Matik/ Matic” ( Sütmatik) şeklinde düzenlenmiş markaların ayırt edici olup olmadığı hususu da yine yeni Kılavuz’da ayrıntılı olarak değerlendirilen hususlar arasında bulunuyor.

Ayrıca madde kapsamındaki tüm hususlar AB müktesebatı çerçevesinde EUIPO vb. ofis kararlarıyla da bağlantılı olarak anlatılıyor.

TURKPATENT tarafından; metnin “yaşayan bir metin” olarak varlığını sürdürmesi amacıyla, ihtiyaç duyuldukça Kılavuzun güncellenmesinin öngörülmesi de ayrıca sevindirici bir gelişme.

Marka başvurularının incelenmesine ilişkin, mutlak red sebeplerinin anlatıldığı Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür: 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf