TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği’ne Getirilen Değişiklikler

“Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği” 7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle, önceki “Sınav ve Sicil Yönetmeliği” ile “Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği” birleştirilerek vekillere yönelik tek bir yönetmelik hazırlanmıştır. Burada, vekillik meslek kurallarıyla ilgili genel ilkeler açık bir şekilde düzenlenmiş olup, vekillik sınavıyla ilgili de önemli değişiklikler uygulamaya konulmuştur. 

Yürürlüğe giren önemli bazı değişiklik ve yenilikler şu şekildedir;

  • Vekillik sınavı konusunda yapılan değişiklik ile genel yeterlik sınavında başarılı olan ancak mesleki yeterlik sınavında başarısız olan adaylara bir sonraki dönemde yapılacak olan ilk sınavda mesleki yeterlik sınavına doğrudan katılabilme imkanı tanınmıştır. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 2019 yılında yapılan genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar için de bu madde uygulanabilecektir. 
  • Sınav komisyonu yeniden düzenlenmiş olup, Sınav Koordinasyon ve Sınav Yürütme komisyonu olarak iki komisyon oluşturulmuştur. 
  • 30 gün olan sınav ilan süresi 60 güne çıkarılmıştır.
  • Yönetmelik ile disiplin uygulamasında belirsiz olan, kimlerin şikâyet hakkına sahip olacağı ve soruşturmanın nasıl yürütüleceği konuları belirli hale getirilmiştir.
  • Dijital dönüşüm kapsamında fiziki evrak teslimi uygulamasına son verilmiş, her türlü işlemin e-Devlet üzerinden yapılması sağlanmıştır.