TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Medikal Plaster Tasarımları Farklılıkları

Adalet Divanı’dan Medikal Plaster Tasarımları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Yeni Karar

Avrupa Adalet Divanı, 24 Ekim 2019 tarihinde verdiği yeni bir kararında, her iki tasarımın benzerliği incelenirken “bilgilenmiş kullanıcı” ve “tasarımın taşıması gereken hususiyet” kavramlarına dikkat çetki. 

Karara konu olan olayda; Almanya merkezli medikal ürün sağlayıcısı Atos Medical GmbH firması, yine bir başka Alman firma olan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH firmasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde yaptığı medikal plaster tasarım tescilinin iptalini istemiş, ve kendisine ait tasarımlardan bir farkı olmadığını iddia etti. Her ne kadar Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin ilgili bölümü tasarımın iptaline karar vermişse de aynı Ofisin Temyiz Kurulu bu kararı bozmuştur. Bunun üzerine iptal talebinde bulunan ATOS konuyu Adalet Divanına taşıdı.

Mahkeme verdiği kararda; tasarımların birçok özellikte birbiriyle çakıştığını (örneğin aynı simetriye sahip olmaları, yuvarlak özellik taşımaları, ortalarında bir delik olmaları gibi) ancak tasarımların karşılaştırılmasında ‘’bilgilenmiş kullanıcı’’ faktörünün de dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Buna gore bilgilenmiş kullanıcının teknik yeteneklere ya da bilgilere sahip bir profesyonel olmasının beklenemeyeceği ama ortalama tüketicinin sahip olduğu bilgi düzeyinden de daha ileride bilgi sahibi olan ve ilgili alanda da bilgi sahibi kişi olduğu ifade edilmiştir. Bu noktada davaya konu medikal plaster açısından bilgilenmiş kullanıcı; soluk borusu deliği kısmında (tıbbi adıyla trakeostomi) kullanılan medikal plasterin taşıyabileceği karakteristik özellikleri bilen kimse olarak tanımlanmıştır.

Mahkeme aynı zamanda, tasarımın özgünlüğü hususuna da değinmiş ve iptali istenen  şeklindeki tasarımın, diğer tasarımlara göre çok daha oval bir yapısı olduğunu ve daha bombeli bir şeklinin olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla aslında plasterlerin genel görünüm açısından birbirinden farklı olduğuna karar vermiştir.

Nitekim karardaki en önemli hususlardan biri de, plasterin sırf yuvarlak olmasının ya da ortasında bir delik olmasının her iki tasarımı doğrudan benzer kabul etmeye yeterli olmayacağı, zira söz konusu benzerliklerin zaten bir plasterin olabileceği temel şekilden kaynaklandığını da ifade etmiş ve tasarımdaki farklılıkları tasarımcının tasarımını oluşturmadaki özgürlüğü kapsamında değerlendirmiştir. 


 Karar Metni: URTEIL DES GERICHTS (Neunte Kammer) / 24. Oktober 2019