TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Tarihçe

Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş,  Celal Derviş Deriş genel hukuk amaçlı bürosunu 1912 senesinde İstanbul’da kurmuştur. Sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda uzmanlaşan hukuk bürosunun yanı sıra 1959 senesinden itibaren Etem Derviş Deriş tarafından kurulan Deriş Patent ve Marka Acentalığı aynı alanda acentalık hizmetlerini vermeye başlamıştır.

Celal Derviş Deriş, üç kuşak geriye giden genel hukuk amaçlı avukatlık büromuzu 1912 senesinde İstanbul’da kurdu. Esas olarak ticaret hukuku ile ilgili konularda faaliyet gösteren büro, yıllar içinde fikri ve sınai mülkiyet sektörüne kayarak bu alanın gelişmesine öncülük etti. Etem Derviş Deriş (Celal Deriş’in oğlu), haksız rekabet ve sınai mülkiyet alanlarında uzmanlaşıp bu uygulamaları II. Dünya Savaşı sonrasında daha da geliştirdi. Hukuk davaları ve sözleşmeli konular dahil, her türlü hukuki hizmeti sunan hukuk bürosunun yanı sıra, 1959 senesinde Etem Derviş Deriş tarafından fikri ve sınai mülkiyet alanında hizmet vermek üzere Deriş Patent ve Marka Acentalığı kuruldu.

Etem Derviş Deriş’in oğlu M.N. Aydın Deriş, Haziran 1968 tarihinde Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Temmuz 1971 tarihinde firmaya katıldı. M.N. Aydın Deriş dava ve mahkeme işlemlerinde yabancı ve Türk müvekkillere hukuki danışmanlık yaparak aynı zamanda Türkiye’de ve yurtdışında sınai/fikri mülkiyet haklarının tesisi, lisans verilmesi ve takibiyle ilgili konularda hizmet verdi. 1980’li yılların başından itibaren Türkiye’de fikri ve sınai haklar konusunun yerleşmesinde ve gelişiminde önemli rol oynayan kurul ve komisyonlarda yer alarak patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler alanında yeni mevzuatın hazırlanmasına aktif olarak katkıda bulundu. Sınai ve fikri mülkiyet alanının gelişimini desteklemek üzere Türkiye’de kurulan Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği’nin (AIPPI Ulusal Grup) kurucu başkanı olarak görev aldı.

Firmamız, beş çalışan ve iki avukattan oluşan küçük bir teşebbüsten başlayarak, 21 dava avukatı, sekizi Avrupa patent vekili olmak üzere 27 marka, patent ve tasarım vekilini kapsayan 90 kişiyi aşkın bir ekip haline geldi ve halen büyümeye devam etmektedir.
M.N. Aydın Deriş’in yeğenleri N. Serra Coral ve Kerim Yardımcı, fikri mülkiyet haklarına bağlı aile geleneğini 4. kuşağa taşımaktadırlar. N. Serra Coral, Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1994 senesinde firmaya katılarak marka, patent, tasarım, itiraz ve dava konularında faal olarak görev aldı. Marka, itiraz ve dava alanlarında çalışan Kerim Yardımcı, Cenevre Üniversitesi İş İdaresi ve Hukuk bölümlerinde çift lisans yaparak 2002 senesinde firmaya katıldı.

Firmamız, geçmişinden itibaren sahiplendiği uzman ve profesyonel kimliğini günümüzün modern yaklaşımlarıyla birleştirerek fikri ve sınai mülkiyet konusunda hizmet vermeye devam etmektedir.

Zaman Tüneli

1912

Celal Derviş Deriş Hukuk Bürosu kuruldu.

1912

1951

Ethem Deriş, 2. kuşak olarak büroya katıldı ve büro fikri sınai haklarda uzmanlaştı.

1959

Etem Deriş tarafından Deriş Patent ve Marka Acenteliği kuruldu.

1959

1971

Aydın Deriş, 3. kuşak olarak derişe katıldı.

1994

Serra Coral, 4. kuşak olarak Deriş'e katıldı.

1994

1995

Ethem ve Aydın Deriş, AB uyum projesi kapsamında, Türkiye'de Fikri Mülkiyet Mevzuatının şekillenmesinde katkıda bulundular.

2002

Kerim Yardımcı, 4. kuşak olarak Deriş'e katıldı

2002