TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

Teknolojik Altyapımız

Deriş'in Teknolojik Alt Yapısı

Deriş Patent ve Marka Acentalığı, ADER’in sağladığı profesyonel destekle, kullandığı iş uygulamaları,  iş sürekliliği, felaket kurtarma, bilgi güvenliği yazılımlarına,  donanım ve yedekleme alt yapısına sürekli yatırım yapmakta, sistemlerini ve başta  bilgi güvenliği olmak üzere bilgi teknolojileri politikalarını günün gereklerine göre güncellemektedir.
ADER Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
Deriş Patent ve Marka Acentalığı’nın bir alt kuruluşu olan ADER, fikri ve sınai haklar ofislerine ve acentalarına yönelik olarak, iş ve dosya yönetimi konularında yazılım geliştirme hizmeti sunan bir şirkettir. ADER sözleşmeye dayalı olarak firmaların ihtiyaçlarına yönelik özel yazılımlar geliştirme hizmeti de vermektedir.

Fikri/Sınai mülkiyet alanındaki ihtiyaçlar ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin hukuk alanına getireceği faydalar analiz edilerek 1985’te kurulan ADER Bilgisayar Hizmetleri A.Ş., fikri mülkiyet ve bilgi teknolojisi sektörlerinden uzmanlar ile birlikte, hukuk alanına hizmet eden aşağıdaki yazılımları geliştirmiştir ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak güncellemeye devam etmektedir:
  • EDDER I.P.M.S.®, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Yazılımı
  • EDDER I.Y.S., İş Yönetim Sistemi
  • Markangel®, Bülten Takibi Yazılımı
Bu yazılımlar Deriş Patent ve Marka Acentalığı, Deriş Avukatlık Ortaklığı  ve Sedin SA’da lisans anlaşması çerçevesinde kullanmaktadır.