TR EN

Deriş Estb. 1912 <Great Place to Work

İsviçre’de 01 Ocak 2017 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan Kullanılmayan Markaların İptali İle İlgili Yeni Prosedür

01.01.17 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan uygulama ile; geçmiş 5 yıl içerisinde tescil edilen ancak tescil edilmiş olduğu mal ve hizmetler üzerinde kullanılmayan markaların sicilden iptal edilmesi çok daha kolay ve daha az maliyetli işlemler sonucunda gerçekleştirilebilecek.

Mevcut yasada; aktif olarak kullanılmayan, varlığı dahi unutulmuş bir markanın marka sicilinden terkin işlemi için karışık ve ciddi maliyetli dava işlemlerinin başlatılması gerekmekteydi. Yeni uygulamaya girecek basitleştirilmiş prosedür ile birlikte, herhangi bir kişinin İsviçre Federal Fikri Haklar Enstitüsüne bir dilekçe sunması ve cüzi bir resmi ücret karşılığında kullanmama nedeniyle iptale açık olan markaların sicilden iptal edilmesi için başvurması mümkün olacak.

Başvuru sahibi tarafından sunulan iptal talebinin geçerli olabilmesi için markanın kullanılmadığını öne sürmesi ve bunu uygun kanıtlarla desteklemesi gerekmektedir. Güvenilir deliller kanıtın standardını karşılayacaktır. Nitekim, marka sahibinin hukuki varlığının sona ermiş olması, markanın kullanılmadığını gösteren kuvvetli bir delil sayılacak ve söz konusu marka sicilden iptal edilecektir. İptal talebinin haklı gerekçelere dayandığının kabul edilmesi durumunda, İsviçre Federal Fikri Haklar Enstitüsü , iptal talebini kabul edecek ve markanın kullanılmama nispetinde markanın sicilden iptalini gerçekleştirecektir. Eğer markanın kullanılmama durumu tescil edilen mal ve hizmet sınıflarının belirli bir kısmı için tespit edilirse markanın kısmi iptali gerçekleştirilecektir. Markanın kullanılmaması haklı gerekçelere dayandırılmadığında ve inandırıcı biçimde ispat edilemediğinde Enstitü iptal talebini reddedecektir.

İptal talebine maruz kalan marka sahibinin ise, iptal talebine karşı salt itiraz etmesi yeterli olmamakta, muhakkak markanın kullanıldığının gerekli argüman ve dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, markasını savunmak isteyen marka sahibi “haklı nedenle kullanmama” savunmasına da başvurabilir. Haklı nedenden kasıt ise marka sahibinin iradesi dışında gelişen ve markanın kullanılmasını engelleyen (gümrük kısıtlamaları ve mevzuat değişikliği v.b.) durumlardır.

Bu bağlamda, İsviçre marka sicilinde tescilli bir markanın kullanılmama nedeniyle iptaline karşı korumasız hale gelmesini önlemek için markanın usulüne uygun kullanılması gerekmektedir. Özellikle, markanın tescil edildiği mal ve hizmetler ile tüketici nezdinde bir bağ oluşturması önem arz etmektedir. Dolayısıyla, marka sahibi düzenli olarak markanın kullanımı takip edilmeli, icabında markanın kullanımı ve dağıtım ve pazarlamadan sorumlu kişilerin de durumun ciddiyetinin farkında olarak kullanımı kanıtlayan dokümanların düzenli şekilde saklanması ve marka bilgilerini açıkça göstermesi sağlanmalıdır.

Yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz yeni prosüdür doğrultusunda bildirmek isteriz ki; halihazırda İSVİÇRE'de tescilli markası bulunan müvekkillerimizin markaları yukarıda belirtildiği şekliyle kullanılmıyor ise IPTAL talebi ile karşılaşmaları mümkündür. Olası bir itiraz ile karşılaşmaları durumunda markanın kullanıldığını belgeleyen “KULLANIM EVRAKI SUNULMASI” gereklidir. Söz konusu belgelerin, markanın her yıl içerisinde tercihen aralıksız olarak tescil edilen mal ve hizmet kapsamında kullanımını gösterir ve yeterli ölçüde kanıtlayacak nitelikte olması gerekliğini dikkatinize sunarız.